The Seminar for Human–Animal Studies 2020 // Eläintutkimuspäivät 2020CANCELLED! /// PERUTTU!

Due to Coronavirus outbreak. /// Coronavirusohjeistuksen vuoksi.Metamorphosis. The Seminar for Human–Animal Studies in Turku, Finland 3.4.–4.4.2020

The annual Seminar for Human–Animal Studies will be organized in Turku, Finland on 3.4.–4.4.2020. The Seminar is jointly organized by the Finnish Society for Human-Animal Studies (YKES) and the Turku Human-Animal Studies Network (TYKE).

The theme for this year’s Seminar is Metamorphosis. The world has always undergone changes but currently these seem to be faster and more drastic than before – irrevocable even. Biodiversity is under threat and the climate crisis, with its manifold effects, is transforming the world as we know it. Thus, the everyday interactions of humans and other animals are also shifting. The roles of animals in society are under metamorphosis and these changes are not necessarily for the better. Additionally, Human-Animal Studies as a field and discipline is also constantly transforming itself, evolving and becoming more widely known and accepted – and more important than ever before.

We are pleased to introduce a new concept, as the 2020 Seminar is different than before: it consists of specific workshops rather than conference streams. Some workshops offer traditional presentations, while others will focus on working on texts in progress. In the workshops, we will for instance discuss participants’ own work-in-progress academic texts or creative/artistic contributions in efforts to develop the participants’ work further. As usual, the Seminar-program also includes keynote lectures by invited speakers within the human-animal studies field, the annual meeting of Finnish Society for Human-Animal Studies (YKES) and a conference dinner.

The Seminar for Human–Animal Studies is bilingual (Finnish and English). This year a strong undercurrent is interweaving science and art. Our keynote lecturers this year are Dr. Nora Schuurman (Docent in Animal Geography, European and World History, University of Turku, Finland) and Dr. Salla Tuomivaara (Sociology, University of Turku, Finland). Both are central founding figures of the Finnish Human-Animal Studies field.

Location

The Seminar is held at the Sirkkala campus area of the University of Turku, Kaivokatu 12, Turku, Finland. (Campus map: https://helppopas.fi/map/minerva-sirkkalan-kasarmialue)

Fees and financial aspects

The Seminar registration fees cover our expenses for organizing the annual Seminar. The registration fees are as follows:

 • 25 € is the regular registration fee
 • 10 € for Master’s students who are not members of YKES or TYKE
 • 0 € for members of YKES
 • 0 € for members of TYKE
 • 0 € for Master’s students from the University of Turku
 • 0 € for workshop organizers

The last registration day is March 23rd, 2020.

A conference dinner (self-paid) will be organized on April 3rd in the evening – more detailed information will be available closer to the event.

If you have any questions, please contact the workshop organizers, or YKES representative Eeva Kuikka at eeva.kuikka@tuni.fi

Navigate:


Muodonmuutoksia. Eläintutkimuspäivät Turussa 3.4.–4.4.2020

Tänä keväänä vuotuiset Eläintutkimuspäivät järjestetään Turussa 3.–4.4.2020. Päivät ovat Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seuran (YKES) sekä Turun yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen verkoston (TYKE) yhteistyönä järjestämät.

Päivien teemana on Muodonmuutoksia – Metamorphoses. Muutos on aina ollut maailmassa jatkuvaa, mutta nykyään monet muutoksista tuntuvat tapahtuvan kiihtyvällä nopeudella ja kohdistuvan yhä perustavanlaatuisempiin elinolosuhteisiin. Ympärillämme on peruuttamattomuuden tuntua. Lajikato, ilmastokriisi ja sen erilaiset kerrannaisvaikutukset muuttavat ympäristöä ja maailmaa sellaisena, kuin olemme sen tunteneet. Tämä vaikuttaa myös ihmisten ja muiden eläinten arkiseen kanssakäymiseen. Eläinten asema yhteiskunnassa on myös jatkuvassa muodonmuutoksessa, eivätkä muutokset aina suuntaudu parempaan. Lisäksi ihmistieteellinen eläintutkimus tieteenalana muuttaa myös jatkuvasti itseään, kehittyy ja yleistyy tullen yhä laajemmin tunnustetuksi tutkimusnäkökulmaksi. Ihmistieteellinen eläintutkimus onkin nyt tärkeämpää kuin koskaan aiemmin.

Meillä on ilo esitellä jotakin uutta. Vuoden 2020 päivät nimittäin poikkeavat totutusta formaatista, sillä ne koostuvat sessioiden sijaan työpajoista. Osassa työpajoista pidetään tieteellisiä esitelmiä ja osa keskittyy tekstien työstämiseen. Työpajoissa mm. keskustellaan osanottajien akateemisista teksteistä ja taiteellisista töistä. Osanottajien kontribuutiot voivat olla myös keskeneräisiä ja pääajatuksena on tekstien ja töiden kehittäminen saadun palautteen pohjalta. Ohjelmassa on tuttuun tapaan myös kutsuttujen esiintyjien keynote-luentoja, Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seuran (YKES) vuosikokous ja iltaohjelmaa konferenssi-illallisineen.

Eläintutkimuspäivät ovat viime vuoden tapaan kaksikieliset – tarjolla on sekä englanninkielisiä että suomenkielisiä työpajoja. Tänä vuonna ohjelmassa näkyy myös tieteen ja taiteen yhdistäminen. Keynote-luennoitsijoina ovat pitkään eläintutkimuksen saralla vaikuttaneet YTT, akatemiatutkija, eläinmaantieteen dosentti Nora Schuurman (Turun yliopisto) ja YTT, sosiologi Salla Tuomivaara (Turun yliopisto).

Sijainti

Eläintutkimuspäivät järjestetään Turun yliopistolla, Sirkkalan kampusalueella (Kaivokatu 12, Turku).

Rekisteröitymismaksu

Osallistumismaksulla katamme päivien järjestämisestä koituvia kuluja. Eläintutkimuspäivien osallistumismaksut ovat seuraavat:

 • 25 € perusrekisteröitymismaksu
 • 10 € perustutkinto-opiskelijat, jotka eivät ole YKES:n tai TYKE:n jäseniä
 • 0 € YKES:n jäsenet
 • 0 € TYKE:n jäsenet
 • 0 € Turun yliopiston perustutkinto-opiskelijat
 • 0 € työpajojen vetäjät

Viimeinen rekisteröitymispäivä on 23.3.2020.
Konferenssi-illallinen järjestetään 3.4.2020.

Lisätietoja Päivien järjestäjistä:
YKES: https://elaintutkimus.wordpress.com/
TYKE: https://blogit.utu.fi/turunelaintutkimus/
Päivien verkkosivu: https://elaintutkimus.wordpress.com/elaintutkimuspaivat/
Päivien Facebook-tapahtuma:
https://www.facebook.com/events/1105349346468456/

Mahdolliset kysymykset voi lähettää joko työryhmien järjestäjille suoraan, tai YKES:n edustajalle Eeva Kuikalle osoitteeseen eeva.kuikka@tuni.fi.

Navigointi: