Alan tutkijoita

Tästä listasta löydät tietoa tutkijoista, jotka ovat seuran jäseniä ja tekevät tutkimusta yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen alueella.

Seuran jäsenet saavat esittelytietonsa sivustolle ottamalla yhteyttä nettivastaavaan Kati Saariseen kasaarin@student.uef.fi.

 

Roni Grén, FT, modernin taidehistorian ja taideteorian dosentti
Organisaatio: Turun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, taidehistoria
Yhteystiedot: roni.gren (at) utu.fi
Tutkimusprofiili: Academia
Tutkimusaihe: Post doc -tutkimus eläimen kuvan asemasta modernissa taideteoriassa.
Avainsanoja: Taideteoria, estetiikka, moderni aika, eläintaide, eläinkäsitykset, mannermainen filosofia

Taija Kaarlenkaski, FT
Organisaatio: Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, suomen kieli ja kulttuuritieteet / perinteentutkimus
Yhteystiedot: taija.kaarlenkaski (at) uef.fi
Tutkimusprofiili: Academia
Tutkimusaihe: Valmistanut väitökirjan aiheesta “Kertomuksia lehmästä – tutkimus ihmisen ja kotieläimen kulttuurisen suhteen rakentumisesta kirjoituskilpailuteksteissä”
Avainsanoja: Ihmisen ja lehmän kulttuuriset suhteet, sukupuolittuneet eläinsuhteet, kirjoituskilpailuaineistot

Iiris Kasanen, ELT, eläinlääkäri ja tutkija
Organisaatio: Itä-Suomen yliopisto, Koe-eläinkeskus
Yhteystiedot: iiris.kasanen (at) uef.fi
Tutkimusaihe: Teen tutkimustyötä koe-eläinten hyvinvointiin liittyvistä aiheista. Erityisesti olen kiinnostunut luonnontieteellisen ja eettisen näkökulman yhdistämisestä.
Avainsanoja: rat, diet board, welfare, dietary restriction

Leena Koivusilta, FT, VTM, professori, sosiaalipolitiikan (erityisesti terveyden eriarvoisuuden) dosentti
Organisaatio: Turun yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yhteystiedot: leena.koivusilta (at) utu.fi
Tutkimusaihe: Lemmikkien merkitys terveydelle
Avainsanoja: lemmikki, terveys, terveyden eriarvoisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, eläimet ruoan kotitarvetuotannossa

Tua Korhonen, FT, Kreikan kirjallisuuden dosentti
Organisaatio: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Maailman kulttuurien laitos (Antiikin kielet ja kulttuurit)
Tutkimusprofiili: TUHAT-tietokanta
Tutkimusaihe: Empathising with the Non-Human Other in Ancient Greek Literature, jossa toisena tutkijana on FT Erika Ruonakoski (http://animalsinantiquity.wordpress.com).
Olen aiemmin tutkinut sivutöinä mm. antiikin vegetarianismia ja rakkautta eläimiin. Uusimmat julkaisuni koskevat eläinten toiseutta antiikin Kreikassa sekä eläimiin sekaantumisen käsitettä antiikin kulttuurissa.
Avainsanoja: antiikin kulttuuri, eläinkäsitykset, ihmisen ja eläimen kohtaaminen

Tarja Koskela, OTT
Organisaatio: Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteet
Yhteystiedot: tarja.s.koskela(at)elisanet.fi
Tutkimusaihe: Väitöskirjani aihe on oikeusprosessit eläinasioissa. Tarkastelen erityisesti viranomaisten yhteistyötä, asiantuntijoiden asemaa ja täytäntöönpanon erityiskysymyksiä rikos- ja hallintoprosesseissa.
Avainsanoja: Eläinsuojelurikos, eläinsuojeluviranomaiset, viranomaisten yhteistyö, asiantuntijuus, kiireelliset toimenpiteet, takavarikko, menettämisseuraamus, eläintenpitokielto

Saara Kupsala, MA, VTM, tutkija, tohtorikoulutettava
Organisaatio: Itä-Suomen yliopisto, Historia- ja maantieteiden laitos, ympäristöpolitiikka
Yhteystiedot: kupsala (at) uef.fi
Tutkimusprofiili: Academia
Tutkimusaihe: Väitöskirjaprojektissani tutkin kuluttajien käsityksiä tuotantoeläinten hyvinvoinnista ja eläinten käytöstä ruokana. Nykyisessä tutkimusprojektissani tutkin myös lihayhtiöiden viestintää koskien eläinten hyvinvointia.
Avainsanoja: Sosiologinen eläintutkimus, tuotantoeläinten hyvinvointi, lihan merkitykset.

Otto Latva, FM, tutkija, jatko-opiskelija
Organisaatio: Turun yliopisto, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Kulttuurihistoria
Yhteystiedot: otto.latva (at) utu.fi
TutkimusprofiiliAcademia
Tutkimusaihe: Väitöskirjani The Giant Squid: Imagining and Encountering the Unknown in 1750-1900 käsittelee syvänmeren eläimen, jättiläiskalmarin, eläinkäsityksen moudostumista länsimaisessa kulttuurissa konkreettisten kohtaamisten, merimiesten perimätiedon ja kaunokirjallisten sekä luonnontieteellisten lähteiden pohjalta. Olen myös laajemmin kiinnostunut merestä itsestään ja sen eläimistöstä aina uuden ajan alusta tähän päivään saakka.
Avainsanoja: Jättiläiskalmari, merieläimet, syvämeri, menneisyyden eläinkäsitykset, tunteiden historia, tuntemattoman kohtaaminen, ihmisen ja eläimen kohtaaminen, toiseus, mentaliteettihistoria, mytologia versus tiede

Riitta-Marja Leinonen, FT, yliopisto-opettaja
Organisaatio: Oulun yliopisto, Kulttuuriantropologia
Yhteystiedot: riitta-marja.leinonen(at)oulu.fi
TutkimusprofiiliAcademia
Tutkimusaihe: Tein väitöskirjani aiheesta suomalainen hevoskulttuuri, hevostaidot sekä ihmisen ja hevosen vuorovaikutus. Olen lisäksi tutkinut ihmisen ja hevosen suhdetta sodassa ja metsätöissä sekä hevosen kuolemaa.
Avainsanoja: antropologinen eläintutkimus, ihmisen ja eläimen välinen vuorovaikutus, maallikkotieto ja tieteellinen tieto, hevoskulttuurit, hevostaidot

Philip Line, PhD
Organisaatio: itsenäinen tutkija, väitöskirja Leedsin yliopistosta, UK
Yhteystiedot: philip.line(at)gmail.com
Tutkimusprofiili: Academia
Tutkimusaihe: Väitöskirjani aihe oli Ruotsin keskiajan historiasta. Koska olin kiinnostunut ihmisten ja eläinten suhteesta antiikin aikana, keskiajalla ja nykyaikana, tutkin samaan aikaan väitöskirjan kirjoittamisen kanssa keskiajan ihmisen suhdetta luontoon. Nyt teen tutkimustyötä keskiajan eläimiin liittyvästä aiheesta. Erityisesti olen kiinnostunut eri näkökulmien yhdistämisestä. Kirjoitan kirjaa keskiajan ihmisistä ja eläimistä modernin etiikan, sosiologisen tutkimuksen sekä neurotieteen valossa.
Avainsanoja: antiikki, keskiaika, eläimet, filosofia, eläinten moraaliset arvot, eläinten käyttäytymisen historia.

Annika Lonkila, FM, Nuorempi tutkija, jatko-opiskelija
Organisaatio: Itä-Suomen yliopisto, Historia- ja maantieteiden laitos, ympäristöpolitiikka. Työskentelen ulkopuolisena tutkijana Suomen ympäristökeskuksen Ympäristöpolitiikkakeskuksessa.
Yhteystiedot: annika.lonkila(a)uef.fi
TutkimusprofiiliAcademia
Tutkimusaihe: Tutkin väitöskirjaprojektissani genomisten teknologioiden tuloa suomalaiseen lypsykarjanjalostukseen ja genomisen tiedon tuottamista. Tarkastelen markkinoiden rakentamista ja tuotteistamisen kysymyksiä bioteknologiseen tietoon liittyen, muutosten eettisiä ulottuvuuksia sekä vaikutuksia ihmisten ja eläinten väliseen suhteeseen ja suomalaiselle lypsykarjantuotannolle laajemmin.
Avainsanoja: bioteknologiat, genominen valinta, jalostus, nauta, lypsykarja, tuotteistaminen, markkinat, tieteen ja teknologian tutkimus

Lotta Luhtala, FM, nuorempi tutkija, tohtorikoulutettava
Organisaatio: Itä-Suomen yliopisto, Humanistinen osasto, Suomen kieli ja kulttuuritieteet, Kirjallisuus
Yhteystiedot: lotta.luhtala (at) uef.fi
Tutkimusprofiilihttps://wiivi.uef.fi/crisyp/disp/_/fi/cr_redir_all/fet/fet/sea?direction=3&id=49251618
Tutkimusaihe: Väitöskirjani työnimenä on Veganismi, eläinfilosofia ja sukupuoli 2000-luvun suomalaisessa ja kansainvälisessä kirjallisuudessa
Avainsanoja: Veganismi, vegetarismi, eläinfilosofia, kriittinen eläintutkimus, posthumanistinen eläintutkimus, kirjallisuus, fiktiiviset eläimet, eläinten oikeudet, valta- ja vastakulttuuriset arvot, eettisyys, ekofeminismi, ekokritiikki, sukupuolet ja kuinka ne liittyvät eläinsuhteisiimme

Heta Lähdesmäki, FM, tutkija, jatko-opiskelija
Organisaatio: Turun yliopisto, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Kulttuurihistoria
Yhteystiedot: heta.lahdesmaki (at) utu.fi
Tutkimusprofiili: Academia
Tutkimusaihe: Väitöskirja tekeillä ihmisen ja suden välisestä valtasuhteesta 1900-luvun Suomessa. Tarkastelen ihmisten lisäksi myös susia vallankäyttäjinä, joten osallistun tutkimuksellani keskusteluun eläinten toimijuudesta.
Avainsanoja: valta, ihmisen ja eläimen välinen vuorovaikutus, suojelu, metsästys, susikuva, eläinten toimijuus

Tiina Ollila, HuK, maisteriopiskelija
Organisaatio: Jyväskylän yliopisto, kieli- ja viestintätieteiden laitos, suomen kieli
Yhteystiedot: tiina.m.ollila(at)student.jyu.fi
Tutkimusaihe: Olen tehnyt opinnäytetyöt teurastamiseen liittyvistä teksteistä. Pro gradu -tutkielma ”Halal-lihaa ja näkymätön kuolema : tekstintutkimus Suomessa vuonna 2016 julkaistuista teurastamiseen liittyvistä julkisista teksteistä” käsittelee teurastamista ja tuotantoeläimen kuolemaa. Tutkimusotteeni on kriittinen diskurssintutkimus ja ekofeminismi.
Avainsanoja: Kriittinen diskurssintutkimus, eläintutkimus, ekofeminismi, kuolema, teurastaminen

Kreeta Ranki, YTT
Organisaatio: Turun yliopisto, filosofia
Yhteystiedot: kreeta.ranki (at) utu.fi
Tutkimusprofiili: Academia
Avainsanoja: filosofinen eläintutkimus, eläinten tietoisuus, eläinten ja ihmisen välinen ero, eläinten hyvinvointi

Outi Ratamäki, YTT, HTM, dosentti
Organisaatio: Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus
Yhteystiedot: outi.ratamaki(at)uef.fi
Tutkimusprofiili: Academia
Tutkimusaihe: eläinpolitiikka ja -oikeus, ympäristöpolitiikka ja -oikeus, suurpedot

Satu Raussi, FT
Organisaatio: Eläinten hyvinvointikeskus
Yhteystiedot: satu.raussi(at)luke.fi
Tutkimusprofiili: Academia
Avainsanoja: nauta, sosiaalinen käyttäytyminen, ihmisen ja naudan välinen suhde

Erika Ruonakoski, FT, yliopistonlehtori
Organisaatio: Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Yhteystiedot: erika.e.ruonakoski(at)jyu.fi; erika.ruonakoski(at)gmail.com
Tutkimusprofiili: Academia
Tutkimusaihe: Väitöskirjani Eläimen tuttuus ja vieraus (2011) valaisi empaattista, kehollista suhdetta eläimiin fenomenologisen filosofian näkökulmasta. Sen jälkeen osallistuin monitieteiseen hankkeeseen, joka selvitti kreikkalaisen kirjallisuuden eläinkuvaa. Tällä hetkellä tutkin antroposentrismin ja androsentrismin välisiä yhteyksiä eksistentialistisessa filosofiassa.
Avainsanoja: fenomenologia, eksistentialismi, kehollisuus, empatia, eron kokemus, kohtaaminen, Merleau-Ponty, Beauvoir

Maria Helena Saari, MA, jatko-opiskelija
Organisaatio: Universitat Autonoma de Barcelona, Master in Animal Law and Society. Derechoanimal.info Research Group (www.derechoanimal.info)
Yhteystiedot: mariahelenasaari(at)gmail.com
Tutkimusprofiili: Academia
Tutkimusaihe: Tutkin eläinten eettistä asemaa nyky-yhteiskunnassa, sekä eri maiden lakijärjestelmissä. Gradussani tutkin humane educationin roolia eläinten aseman parantamisessa, sekä arvomaailman muuttamisessa pitkällä tähtäimellä, välineenä, jolla voidaan muuttaa eläinten representaatiota ja edesauttaa positiivista ihmisen ja eläimen välistä suhdetta.
Avainsanoja: humane education, eläinetiikka, eläinoikeudet, eläinten moraalinen ja laillinen asema, ihmisen ja eläimen välinen suhde, empatia, eläinten representaatio

Tarja Salmela, YTM, apurahatutkija, jatko-opiskelija
Organisaatio: Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Kulttuurilähtöisen palvelumuotoilun tohtoriohjelma
Yhteystiedot: tasalmel(at)gmail.com, tarja.salmela@ulapland.fi
Tutkimusprofiili
Tutkimusaihe: Työn alla oleva väitöskirjani tarkastelee nukkumista ja nukkuvaa ruumista tehokkuusorientoituneessa länsimaisessa yhteiskunnassa kulttuurintutkimuksellisesta näkökulmasta. Yksi väitöskirjani osa käsittelee tehotuotantoeläinten nukkumista ja tapoja, joilla valveen ja tehokkuuden valta kapitalisoi eläimen nukkuvan, tai valvomaan pakotetun, ruumiin.
Avainsanoja: ruumiillisuus, nukkuminen, ihminen, eläin, luonto, materiaalisuus, antroposentrisyys, posthumanismi, käytäntöteoria

Nora Schuurman, YTT, tutkijatohtori, dosentti
Organisaatio: Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos
Yhteystiedot: nora.schuurman(at)uef.fi
Tutkimusprofiili: http://www.uef.fi/ktl/nora_schuurman
Tutkimusaihe: Valmistanut väitöskirjan otsikolla ”Hevoset hevosina”: Eläimen ja sen hyvinvoinnin tulkinta (2012).
Avainsanoja: eläinsuhde, hevosten pito, hevoset, tieto, asiantuntijuus, eläinten hyvinvointi

Pirjo Suvilehto, Dosentti, kirjallisuus, FT, kirjailija, senior lecturer
Organisaatio: Oulun yliopisto
Yhteystiedot: pirjo.suvilehto(at)oulu.fi
Tutkimusaihe: eläimet lastenkirjallisuudessa, eläin sanataide-aktiviteeteissa ja ponitallikontekstissa, eläimet ja kirjallisuusterapia, eläin taideaktiviteeteissa kanssakulkijana, pienen lapsen eläinkontaktit

Taina Syrjämaa, FT, professori
Organisaatio: Turun yliopisto, yleinen historia
Yhteystiedot: taisyr(at)utu.fi
Tutkimusprofiili
Tutkimusaihe: Johdan Suomen Akatemian tutkimushanketta ”Animal Agency in Human Society. Finnish Perspectives, 1890-2040 (animalagency.utu.fi). Oma tutkimukseni keskittyy ihmisten ja lemmikkieläinten materiaalisesti välittyneisiin suhteisiin ja niiden muutoksiin 1800-luvun lopulta lähtien.
Avainsanoja: lemmikkieläimet, historia, eläinten toimijuus, kaupunkihistoria, kulutuskulttuuri, tilallisuus

Linda Tallberg, KTT, tutkija

Organisaatio: Hanken School of Economics, Department of Management and Organisation.
Yhteystiedot: linda.tallberg(at)hanken.fi

Tutkimusaihe: My PhD dissertation, Processing Puppies – an animal shelter ethnography, focused on the emotional conflict of shelter employees dealing with the caring-killing paradox in their everyday work. In my current research I am also focusing on the emotions of working with animal in organisations.
Avainsanoja: Emotions in organisations, animal shelters, animals at work, dirty work, positive organisational scholarship, emotional disconnect, paradox, compassion fatigue, wellbeing. 

Salla Tuomivaara, YTT, sosiologi
Organisaatio: Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiologia
Yhteystiedot:sallatuomiva@gmail.comhttp://tuomivaara.wordpress.com/
Tutkimusaihe: Väitöskirjassani tutkin sosiologian eläinkäsityksen muotoutumista sosiologian varhaisvaiheessa, erityisesti Westermarckin ja Durkheimin ajattelussa. Väitöskirjani otsikko on: Searching for the roots of exclusion: animals in the sociologies of Westermarck and Durkheim. Olen kiinnostunut sosiologisesta eläintutkimuksesta laajasti ja erityisesti ihmisen ja eläimen välisen eronteon yhteiskunnallis-kulttuurisesta merkityksestä.

Sari Ung-Lanki, YTM, jatko-opiskelija
Organisaatio: Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Yhteystiedot: sari.ung-lanki(at)jyu.fi
Tutkimusaihe: Väitöskirja tekeillä aiheesta ”Human-animal boundaries and boundary work in modern biotechnology”
Avainsanoja: Ihminen, eläin, eronteot, bio- ja geeniteknologia, posthumanismi, yhteiskuntatieteellinen eläintutkimus, tieteen ja teknologian tutkimus

Selina Väliheikki, TaM, maisteriopiskelija
Organisaatio: Aalto yliopisto, Taiteen ja suunnittelun korkeakoulu, Taiteen laitos, Kuratoinnin ja näyttelypedagogiikan koulutusohjelma (CuMMA)
Yhteystiedot: selina.valiheikki(at)gmail.com
Tutkimusprofiili
Tutkimusaihe: Pro gradu -tutkielma työnimellä ”How can we travel together?” käsittelee lajien välistä kanssakulkijuutta, kohtaamista ja jaettua tilaa.
Avainsanoja: kohtaaminen, kanssakulkijuus, representaatio, oppiminen

Ykes logo

Mainokset